Sambal Tuna - Ikan Asar Saireri

Sambal Tuna - Ikan Asar Saireri

Rp. 18.000

Perpaduan ikan tuna asar dengan sambal (Sambal yang didalamnya ada potongan ikan tuna asar)